De ThrillZone leesclub
Versie 15-02-2017

Algemeen:
Aan de leesclub mag in principe ieder geregistreerd lid deelnemen.
• Winnaars van een gratis leesexemplaar verplichten zich om volledig actief te zijn en aan alle onderdelen hun bijdrage te leveren.
• Lezers met een eigen exemplaar mogen ook deelnemen. Hier hoeven ze zich niet voor aan te melden maar het mag wel.

Structuur
De looptijd van iedere leesclub kent een vaste structuur die is verdeeld in diverse fasen. Iedere fase heeft zijn eigen kenmerken. Te onderscheiden zijn:

1. Aanmelding
Doorgaans is de periode voor aanmelding 1 week. De aanmelding wordt gepubliceerd op de site thrillzone.nl, in de leesclub, op Facebook en Twitter. Tevens ontvangen de leesclubleden die in de maillist zijn opgenomen, een mail over de aanmelding.

2. Verzending
Als de aanmelding is gesloten worden direct daarna de winnaars bekend gemaakt, de NAW-gegevens wordt naar de uitgever verzonden en de boeken verzonden. De winnaars melden de ontvangst van het gewonnen boek in betreffende topic. Deze ontvangstmelding wordt gemonitord en terugkoppeling erover gerappelleerd, indien respons achterwege blijft.

3. Voor het lezen
Na het sluiten van de aanmelding en wanneer de eerste boeken zijn bezorgd wordt het onderdeel Voor het lezen geopend. De deelnemers kunnen vooraf kenbaar maken wat hun verwachtingen zijn over de auteur, cover, verhaal etc.

4. Tijdens het lezen
Als ongeveer 80% van de leesexemplaren zijn bezorgd, wordt het onderdeel Tijdens het lezen geopend. Hier kunnen de deelnemers hun informatie en bijzonderheden met elkaar delen die ze tijdens het lezen van het boek tegenkomen. Als de auteur deelneemt dan gaat op dit moment ook het onderdeel Vragen aan (naam auteur) open.

5. Na het lezen
Ongeveer een week na het openen van Tijdens het lezen, wordt het topic Na het lezen #1 geopend. Na het lezen #2 en Beoordeling volgen ongeveer een week later. De redactie heeft in de topic Na het lezen een aantal algemene en specifieke vragen opgenomen waarop de deelnemers hun mening en antwoord geven.

6. Beoordeling
Als afronding geeft de deelnemer een waardering + korte motivatie van het boek in het onderdeel Beoordeling. Deze waardering wordt met een korte motivatie in onderdelen gegeven. De punten worden over 6 onderdelen gegeven. Dit zijn: 1) Spanning, 2) Plot, 3) Leesplezier, 4) Schrijfstijl, 5) Originaliteit en 6) Psychologie. Individuele waarderingen die drie volle punten lager zijn dan het gemiddelde worden, in verband met de objectiviteit, geëlimineerd.

7. Sluiten leesclub
Vier weken na het openen van het onderdeel Na het lezen, sluit de leesclub af met een samenvatting van het verloop. Deze samenvatting verschijnt in de leesclub en op ThrillZone

8. Lezersrecensie
Iedere deelnemer plaatst een lezersrecensie op de boekpagina van ThrillZone

9. Monitoring
De volledige ontwikkeling van de leesclub en persoonlijke bijdragen wordt door de redactie gemonitord en vastgelegd in een deelnemersbestand. Op basis van de deelname kan de kans op een gratis leesexemplaar voor een volgende leesclub worden beïnvloed. Ongeveer twee weken voor de einddatum wordt een rappelbericht samengesteld en verzonden. De informatie bevat de deelnemers die nog een of meerdere onderdelen open hebben staan.

10. Publicatie
Na het afronden van de leesclub wordt het verslag in de leesclub gepubliceerd en verder op Facebook en Twitter vermeld

Tenslotte….
Natuurlijk behoudt de redactie zich het recht voor om corrigerend op te treden wanneer dit in de ogen van de redactie noodzakelijk lijkt.

Namens de redactie, Cees van Rhienen

E-mail: leesclub@thrillzone.nl